(021) 88102398 info@sepantaglass.com

شیشه های ضد گلوله

شیشه های ضد گلوله

تا پیش از تولید و عرضه شیشه های ضد گلوله ، جهت محافظت از بانک ها ، طلا فروشی و مراکزی که نیاز به امنیت داشتند ، از حفاظ های فلزی ، دیوارهای بتنی مسلح و ... استفاده میشد . با روی آوردن به شیشه در معماری مدرن نیاز به امنیت در کنار سایر مزایای این متریال مورد توجه قرار گرفت .

عملیات تولید :

شیشه های ضد گلوله از ترکیب چند لایه شیشه با ضخامت های مختلف ، که مابین هر دو لایه شیشه یک لایه طلق pvb قرار گرفته است ساخته میشوند .

طلق مورد نظر باعث بهم چسبیده شدن شیشه تحت فشار و حرارت میشود که پس از تولید ، امکان جداسازی شیشه ها از یکدیگر نیست .

ویژگی ها :

شیشه های ضد گلوله یا ضد عبور علاوه بر حفظ امنیت جانی و مالی نسبت به شیشه های معمولی تک جداره ، عایق صوت بهتری است .

از نکات مهم این نوع شیشه ، عدم فرو ریختن پس از شکست میباشند . در صورتی که ضربه ی شدیدی به شیشه وارد شود و منجر به شکسته شدن آن شود ، به علت وجود طلق pvb فرو نخواهد ریخت .

البته باید توجه داشت که فریم شیشه ضد گلوله نیز بایستی در همین سطح امنیت باشد .

کاربرد :

- ویترین طلافروشی ها و صرافی ها

- بانکها

- مراکز امنیتی

- مراکز تجاری