(021) 88102398 info@sepantaglass.com

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

نام پروژه :پروژه نمای فرمانداری ملارد

پروژه های مرتبط

پروژه نمای راه آهن
پروژه نمای راه آهن
پروژه نمای فرمانداری ملارد
پروژه نمای فرمانداری ملارد
پروژه پله شیشه ای صندوق شکوفایی و نوآوری
پروژه پله شیشه ای صندوق شکوفایی و نوآوری
پروژه پارتیشن بندی صندوق شکوفایی و نوآوری
پروژه پارتیشن بندی صندوق شکوفایی و نوآوری

مقالات های مرتبط

شیشه ساختمانی

شیشه ساختمانی

شیشه ماده ای است بی رنگ، شفاف، نورگذران، سخت و شکننده با سختی حدود 6.5 که در ساختن ظروف، اشیای زینتی، آئینه و در و پنجره ساختمان مصرف می شود . در ساختمانها شیشه جام ساختمانی ، برای عبور نور و در عین حال جلوگیری از تأثیر عوامل جوی به داخل ساختمان به کار می رود. مواد اولیه شیشه های جام ساختمانی که عمدتاً از نوع سیلیسی، آهکی، سودایی هستند عبارتند از ماسه سیلیسی، مواد گدازآور آهکی و سودا یی. شیشه سازی شامل چهار مرحله عمده ذوب، شکل دادن، بازپخت یا تاباندن و پرداخت می باشد. در مرحله ذوب مواد اولیه را به صورت گرد نرمی در می آورند و به اندازه معینی با یکدیگر می آمیزند و سپس در کوره شیشه سازی آنها را ذوب می کنند و معمولاً قدری خرده شیشه نیز در کوره می ریزند .

شیشه های ضد گلوله

شیشه های ضد گلوله

تا پیش از تولید و عرضه شیشه های ضد گلوله ، جهت محافظت از بانک ها ، طلا فروشی و مراکزی که نیاز به امنیت داشتند ، از حفاظ های فلزی ، دیوارهای بتنی مسلح و ... استفاده میشد . با روی آوردن به شیشه در معماری مدرن نیاز به امنیت در کنار سایر مزایای این متریال مورد توجه قرار گرفت .

ثبت نظر